Verzekeringen

BATC Top 4 premies aanvullende verzekering 2018
Verzekeraar Aanvullende verzekering Premie per maand Max. vergoeding per jaar Max. vergoeding per consult
FBTO €14,49 €500 €35
CZ plus €18,95 €450 €40
Zilveren Kruis ** €18,50 €450 €40
De Friesland extra €22,95 €500 €40

Collectiviteitskorting niet meegerekend! De overige verzekeraars vergoeden de consulten in meer of minder mate wel maar vele vallen uit de Top 4 daar ze het CAM veld in onze ogen te veel beperkingen opleggen dan wel dat ze de vergoedingen veel hebben uitgekleed.

Disclaimer: Wij kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of het bijgewerkt zijn van de informatie hierboven omdat wij afhankelijk zijn van externe informatiebronnen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.