Kosten

€  5,00

€  5,00

Eerste consult (± 1 uur) € 95,00
Incl. eventuele voedingslijst
Vervolg consult (± half uur) € 50,00
Herziening voedingslijst €  5,00
Telefonisch consult mensen € 17,50
Telefonisch consult dieren* € 20,00
Seance (± 1 uur)* € 95,00
 Video bellen € 50,00

*Deze behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding.