Behandelmethoden

 

Alle behandelingen zijn gebaseerd op informatie en signalen die het lichaam afgeeft. Met behulp van verschillende methoden volgt een behandeling en een persoonlijk advies ten aanzien van leefwijze en vaak ook voeding(smiddelen) en/of voedingssupplementen.

De diverse methoden zijn gebaseerd op de vijf natuurgerichte principes. De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat ik u op een holistische wijze benader, dus als een eenheid van lichaam en geest. Deze eenheid kent fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele facetten die continue met elkaar in wisselwerking zijn. Al deze facetten kunnen zich in het lichaam manifesteren. Een klacht, symptoom of ziekte zie ik als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie, als een vragen om aandacht. De diagnose en behandelmethode kan pas vastgesteld worden wanneer alle vijf natuurgerichte principes zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier natuurgerichte principes niet functioneren. Voor alle natuurgerichte principes geldt dat het volgende natuurgericht principe niet kan functioneren wanneer de werking van het voorgaande natuurgerichte principe niet optimaal is.

De vijf natuurgerichte principes zijn:

 1. Energie

Alles is energie, heeft een trilling. Lage, ongezonde trillingen, zoals straling van een computer, mobiele telefoon, televisie, slechte voeding, stress, emoties, maar ook erfelijke belasting, etc. kunnen op de lange duur klachten veroorzaken, tot ziektes leiden. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Wanneer een blokkade de energiestroom geheel of gedeeltelijk afsluit, kunnen emotionele en/of fysieke klachten ontstaan. Daarom moet eerst de geblokkeerde energie weer in beweging gebracht worden en/of energie toegevoegd worden. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden. Tijdens mijn behandelingen breng ik de energiestroom (levensstroom) van mijn cliënten weer op gang door middel van magnetiseren.

 1. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.Via de zenuwen in ons lichaam en ook de hormonen worden prikkels door het hele lichaam gestuurd, houden alle cellen contact met elkaar. Door straling, stress, ongezonde voeding kan daar verstoring in komen, waardoor miscommunicatie op kan treden, waardoor processen in het lichaam kunnen mislopen en klachten ontstaan. Tijdens mijn behandelingen breng ik de prikkeloverdracht bij mijn cliënten weer op gang door middel van magnetiseren.

 1. Drainage

Ons lichaam en onze geest wordt in deze hectische maatschappij dagelijks verontreinigd met gifstoffen. Er is veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam en hierdoor kan het genezingsproces vertraagd worden. Het is daarom erg belangrijk onszelf regelmatig te reinigen van deze ballast. Tijdens mijn behandeling adviseer ik mijn cliënten hoe deze ballast te reinigen, bijvoorbeeld door gebruik maken van Electro smog apparatuur, aardstralen ombuigen, voedingssupplementen die ontgiften, bewegingsadviezen.

 1. Voeding

Goede voeding is nodig om ons lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die voor ons lichaam eerst wellicht goed voelde, maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en ook op onze psyche.
Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en hier op een andere manier mee om te gaan zal er sneller genezing plaatsvinden. Tijdens mijn eerste behandeling geef ik mijn cliënten een gepersonaliseerde voedingslijst. Ik pendel ruim 300 voedingsmiddelen voor iedere cliënt persoonlijk uit en geef advies over het gebruik. Na 3 tot 4 weken pendel ik de lijst opnieuw uit. In totaal wordt de voedingslijst 4 maal herzien. Daarna is er een uitstekend overzicht beschikbaar per cliënt welke voedingsmiddelen wel, niet of slechts af en toe geschikt zijn.

 1. Psyche

Alle fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste van de vijf natuurgerichte stappen is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze emoties en gedragspatronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.
Ieder mens heeft alle hulpbronnen in zich en weet alle antwoorden. Cliënten die niet bij deze hulpbronnen en/of antwoorden kunnen komen help ik bij het hervinden hiervan door middel van een goed gesprek en advies. Tijdens mijn behandeling stem ik mij af op de cliënt en lees zijn/haar energie, zowel heden alsook verleden. Ik ga samen met de cliënt op zoek naar de hulpbronnen/antwoorden. Hierdoor komt er veel herkenning bij de cliënt los en kan de cliënt hier veel beter mee omgaan.

 

Tijdens mijn behandelingen maak ik ook gebruik van:

Een pendel: met behulp van de pendel kunnen klachten worden gelokaliseerd en kunnen voedingsmiddelen en eventueel ook voedingssupplementen uitgetest worden.
Magnetiseren: door middel van magnetiseren worden blokkades in het lichaam weggenomen en wordt het lichaam van nieuwe energie voorzien en geactiveerd om weer in balans te komen.

De meest voorkomende hulpvragen zijn:

 • Onverklaarbare klachten (voor de reguliere geneeskunde)
 • Uitbehandelde klachten (in het reguliere medische circuit)
 • Darmklachten
 • Hoofdpijn/Migraine
 • Epilepsie
 • Huilbaby’s
 • Autismespectrumstoornissen
 • Groeistoornissen
 • Slecht slapen
 • Huidproblemen
 • Stress
 • Bewegingsapparaat (spieren en gewrichten)


Zoals ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, hebben bovenstaande klachten vaak een sterke relatie met voeding. De reguliere gezondheidszorg heeft geen of op zijn minst onvoldoende oog voor deze relatie. Mijn overtuiging is dat het samenspel tussen energie én de juiste voeding(middelen) van essentieel belang is voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van mens en dier.

U kunt tijdens mijn behandeling blijven zitten in een comfortabele stoel of gaan liggen op de behandeltafel, al naar gelang u zelf wenst. U blijft tijdens de behandeling volledig gekleed. Na afloop van de behandeling is het drinken van veel water erg belangrijk. Dit omdat er veel afvalstoffen vrij kunnen komen en deze afgevoerd moeten worden. U kunt na een behandeling last krijgen van hoofdpijn en/of buikklachten. Huidproblemen kunnen tijdelijk verergeren. Maakt u zich over deze reacties geen zorgen, het betekent dat de behandeling aanslaat. Mocht u toch ongerust zijn, dan kunt u altijd even bellen of mailen.

  • Omdat ik erg gevoelig ben, vraag ik u voor uw bezoek geen parfum of aftershave te gebruiken. Dit bemoeilijkt uw behandeling voor mij.
  • Een eventuele vervolgafspraak volgt meestal na 3 tot 4 weken. Deze kan direct na het consult gepland worden. Omdat werken met mensen soms meer tijd vraagt dan gepland, kan het zijn dat de consulenten uitlopen. Ik vraag daarvoor uw begrip.
  • De behandelkamer heeft een beperkte omvang. Het heeft dan ook de voorkeur om met niet meer dan twee volwassenen per consult aanwezig te zijn. Voor kinderen geldt dit niet.
  • Behandeling van dieren gaat meestal via een foto en een telefonisch consult. Mocht het nodig zijn dat ik het dier zelf behandel, maak ik daarvoor een afspraak voor een huisbezoek. Kleine huisdieren kunnen eventueel ook in de praktijk behandeld worden.
  • Via mijn spirituele gaven kan ik contact maken met overledenen. U kunt bij mij een afspraak maken voor een seance. Uw overleden dierbare dient wel wat langer geleden overleden te zijn. Wanneer uw overleden dierbare zeer recent is overleden, lukt contact maken vaak niet omdat hij/zij na overgang eerst zijn/haar leven ‘evalueert’.